Risico's

De aankoop van fysiek zilver of goud biedt kansen op mooie rendementen, maar een investering hierin gaat gepaard met risico's. Het is van belang dat u de kenmerken en risico's van beleggingen in fysiek goud of zilver goed begrijpt, voordat u over gaat tot aankoop. Hieronder worden de relevante risico's beschreven die samen hangen met de aankoop van zilver en goud.

Koersrisico

De koersontwikkeling van edelmetaal is afhankelijk van de bewegingen in de markt. Hierdoor kan de waarde van edelmetaal fluctueren en kan de koers van uw edelmetaal lager zijn dan de prijs waarvoor u het heeft aangeschaft. Als de waarde van uw edelmetalen tot nul daalt, kunt u zelfs de waarde van uw volledige aankoop verliezen.

Wisselkoersrisico

De waarde van edelmetaal wordt wereldwijd in Amerikaanse dollars uitgedrukt en verhandeld. Omdat u het edelmetaal aankoopt in euro's wordt de waarde van uw belegging beïnvloed door wisselkoerseffecten. Een waardestijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro heeft een positief effect, terwijl een waardedaling in een negatief effect resulteert.