Waarom goud kopen?

Goud kopen is een manier om je vermogen te verzekeren tegen verschillende risico's. Was het tot de financiële crisis van 2008 heel vanzelfsprekend om je vermogen op een spaarrekening te parkeren, nu is dat door de lage rente veel minder interessant. Daar komt bij dat er sinds het uitbreken van de crisis verschillende banken zijn omgevallen, wat betekent dat ook geld op een spaarrekening niet 100% veilig is. Een bankencrisis zorgt voor afnemend vertrouwen in banken en overheden, hierdoor gaan mensen goud kopen en stijgt de goudprijs.

Natuurlijk worden spaartegoeden tot €100.000 gegarandeerd via het depositogarantiestelsel, maar de reserves van dit fonds zijn volstrekt onvoldoende om alle spaarders uit te keren indien een grote bank in de problemen komt. Heb je meer dan een ton aan spaargeld, dan loop je in een nieuwe bankencrisis zelfs het risico dat geld kwijt te raken. Door de nieuwe bail-in regels kunnen tegoeden van vermogende spaarders gebruikt worden om de buffers van een bank in de problemen te versterken.

Alternatieven voor spaargeld?

Spaargeld op een bankrekening is dus niet volledig vrij van risico's, terwijl je daar niet voor gecompenseerd wordt. Sterker nog, door de inflatie verlies je per saldo ieder jaar wat koopkracht. Steeds meer spaarders zoeken daarom alternatieven, bijvoorbeeld aandelen en tastbare waarde zoals vastgoed, grond, kunst, gouden munten of zilveren munten.

Zetten we deze alternatieven naast elkaar, dan zien we dat ze allemaal hun eigen voordelen en nadelen hebben. Aandelen leveren in economisch goede tijden een interessant rendement, maar als er weer een crisis uitbreekt kun je in korte tijd een aanzienlijk deel van je inleg kwijtraken. Aandelen bieden dus geen bescherming tegen een ongunstig economisch scenario. Beleggingen in grond en vastgoed zijn ook erg aantrekkelijk in een opwaartse economische cyclus, maar het nadeel van deze vorm van beleggen is dat het niet makkelijk is om op zeer korte termijn te verkopen. Dat is wel mogelijk als je deelneemt in een beleggingsfonds, maar dan voeg je ook tegenpartij risico toe aan je belegging. Iemand anders beheert dan immers jouw vermogen.

Waarom goud kopen?

Van alle tastbare bezittingen die je kunt kopen als alternatief voor spaargeld zijn goud en zilver het gemakkelijkste te verhandelen. Beide edelmetalen worden wereldwijd verhandeld tegen een prijs die bij iedereen bekend is. Daardoor kun je heel makkelijk goud kopen en verkopen en is het makkelijk om de waarde van je belegging in te schatten. Daar komt bij dat je met edelmetalen als goud en zilver geen tegenpartij risico hebt, omdat je het zelf kunt bewaren en mee kunt nemen.

Door goud te kopen kun je een gedeelte van je vermogen uit het financiële systeem halen, waardoor je altijd iets achter de hand hebt op het moment dat er een bankencrisis uitbreekt. Interessant zijn de voorbeelden van Griekenland en Cyprus in het dieptepunt van de crisis, toen de banken ook enige tijd gesloten bleven en spaarders op een gegeven moment maar een paar tientjes per dag uit de geldautomaat konden halen. Ook waren er toen kapitaalcontroles om transacties richting buitenlandse bankrekeningen te beperken. Deze beperkingen heb je niet met goudbaren, gouden munten en zilveren munten.

Goud compenseert voor inflatie

Zetten we alle belangrijke valuta af tegen goud en zilver, dan zien we dat de edelmetalen over de langere termijn gezien veel beter hun waarde behouden. De volgende grafiek van de World Gold Council laat zien alle belangrijke valuta in de wereld de afgelopen honderd jaar structureel in waarde gedaald zijn ten opzichte van goud. Bepaalde periodes deden valuta het beter en op de korte termijn kan de goudprijs ook behoorlijk schommelen, maar over de langere termijn bleek het edelmetaal beter in staat koopkracht te behouden. Dus ook als er geen crisis uitbreekt kan het zinvol zijn om goud te kopen of zilver te kopen.

Centrale banken kopen goud

Goud kopen is niet alleen interessant voor spaarders en beleggers, maar ook voor centrale banken. Ze zien de goudvoorraad als een soort strategische reserve die onder alle omstandigheden gemobiliseerd kan worden. Zeker in een tijdperk van toenemende financiële repressie (sancties) en aanhoudende geopolitieke spanningen zien sommige landen zich genoodzaakt meer goudreserves aan te leggen.

Sinds het uitbreken van de financiële crisis zijn centrale banken wereldwijd weer netto kopers van goud. Vooral China en Rusland hebben de laatste jaren veel edelmetaal aan hun reserves toegevoegd, maar ook landen als Turkije, Kazachstan en India kochten vele tonnen bij. Opvallend is dat ook steeds meer centrale banken hun tegenpartij risico willen verkleinen door een deel van hun voorraad terug te halen naar eigen land. Zo hebben Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije een gedeelte teruggehaald uit het buitenland. Blijkbaar zien deze landen toch een reden om meer edelmetaal in eigen beheer te houden.

Waar moet ik op letten met goud kopen?

Door goud te kopen kun je een deel van je vermogen buiten het financiële systeem bewaren en beschermen tegen valutarisico en andere risico's van ons op krediet gebaseerde geldsysteem. Maar waar moet je precies op letten als je goud wilt kopen? We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Wisselkoers

Goud wordt wereldwijd in Amerikaanse dollars verhandeld, terwijl je het in Europa koopt en verkoopt in euro's. Dat betekent dat de waarde van het edelmetaal beïnvloedt wordt door veranderingen in de wisselkoers tussen deze valuta.

Tegenpartij risico

Hoewel je geen tegenpartij risico loopt met het bezit van goud loop je dat wel tijdens het aankoopproces. Kies daarom voor een betrouwbare goudhandelaar die al enige tijd bestaat en die een goede reputatie heeft opgebouwd. Vaak is het ook mogelijk om ter plekke te betalen, waardoor de betaling en de levering van de goederen op hetzelfde moment plaatsvinden.

Legitimatieplicht

Bij de aankoop van edelmetalen boven de €10.000 is de goudhandelaar wettelijk verplicht een kopie van uw legitimatiebewijs te maken en deze drie jaar lang te bewaren. Ook wanneer u goud of zilver wilt inleveren moet er bij wet een kopie van uw legitimatie worden gemaakt. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk bewaard en niet voor andere doeleinden gebruikt

Verzekering

Goud en zilver zijn waardevolle goederen. Als u deze thuis bewaart moet u zelf zorg dragen voor de veiligheid. Eventueel is de aanschaf van een kluis te overwegen. Bekijk ook of edelmetalen gedekt worden binnen uw inboedelverzekering

Belasting

Goud en zilver worden voor de belastingdienst aangemerkt als vermogen in box 3. Dat betekent dat u vermogensbelasting moet betalen, indien uw totale vermogen boven de €25.000 uitkomt. Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst.

Hoe kan ik goud kopen?

Er zijn verschillende mogelijkheid om te beleggen in goud en zilver. De meest veilige optie is om de edelmetalen fysiek aan te kopen, omdat u het vermogen dan buiten het financiële systeem kunt bewaren. Gouden munten en goudbaren zijn vrijgesteld van btw, terwijl zilverbaren met 21% btw belast worden. Voor zilveren munten betaalt u alleen btw over de winstmarge van de handelaar. Wilt u beleggen in zilver, dan zijn de beleggingsmunten van 1 troy ounce of 1 kilo interessanter dan de zilverbaren.

Het is ook mogelijk om te beleggen in edelmetalen via de beurs. Voorbeelden daarvan zijn de aandelen van zogeheten exchange traded funds (ETF's). Daarmee kunt u goud en zilver verhandelen alsof het aandelen zijn, maar u heeft dan niet de mogelijkheid om fysiek over het edelmetaal te beschikken. Ook is het mogelijk om te beleggen in aandelen van goudmijnen, maar daar komen wel meer risico's bij kijken. Deze belegging is daarom meer geschikt voor speculatieve beleggers. Voor spaarders die vooral een veilige haven zoeken verdient fysiek edelmetaal de voorkeur.

Financiële crisis en inflatie

Een verdere verslechtering van de huidige financiële crisis is een reële mogelijkheid. De honderden miljarden staatssteun aan financiële instellingen en landen in de Europese unie hebben geleid tot een extreme groei van de hoeveelheid geld in de wereld. Dergelijke steunmaatregelen hebben in het verleden uiteindelijk altijd geleid tot hyperinflatie waardoor geld weinig tot niets meer waard werd. Wanneer we te maken krijgen met toenemende inflatie dan zal goud net als de overige traditionele inflatie beschermers zoals grondstoffen en zilver in waarde stijgen.

Goud en zilver zijn al 6000 jaar het enige echte geld en kunnen niet, zoals het geld zoals wij dat kennen, vanuit het niets worden bijgedrukt. Tot 1971 was al het geld gedekt door goud en was er nauwelijks inflatie. Particulieren en bedrijven die hun geld op tijd omzetten in zilver en goud kunnen zichzelf beschermen tegen hyperinflatie en kunnen naast koopkrachtbehoud een mooi rendement realiseren. In onderstaand videofragment wordt bovengenoemde toegelicht:

Centrale banken kopen goud

Verkochten centrale banken voorheen goud waardoor de goudprijs laag werd gehouden, nu kopen centrale banken goud waardoor de goudprijs stijgt.

Risicospreiding

Door goud op te nemen in een beleggingsportefeuille ontstaat er een optimaal gedifferentieerde beleggingsportefeuille.

Inflatie

Door de miljarden staatssteun is de staatsschuld Verenigde Staten en Europa sterk gestegen. Deze miljarden betreffen nieuw gecreëerd geld waardoor de hoeveelheid geld in de wereld extreem is toegenomen (zie onderstaande grafieken). Steeds meer particulieren en bedrijven zijn zich er van bewust dat de Euro en de Dollar hierdoor steeds minder waard zullen worden. Zo verloor de Dollar sinds 1774 95 procent van zijn waarde en de Euro sinds 2002 40 procent ten opzichte van de Gulden. Door het het afnemende vertrouwen in de Euro en de Dollar en de sterk afnemende koopkracht van deze munten wordt steeds meer geld omgezet in goud waardoor de prijs hiervan stijgt.  In de onderstaande grafieken wordt weergegeven hoeveel miljard de FED via steunmaatregelen aan nieuw geld heeft gecreërd.

Grote landen kopen goud

Grote landen zoals China, India en Rusland beginnen steeds meer opgebouwde dollarreserves om te zetten in goud waardoor de goudprijs stijgt.

Internationale valuta

Goud is een internationale valuta waardoor er wereldwijd mee betaald kan worden.

Goudprijs gecorrigeerd voor inflatie

Wanneer je de recordprijs van goud van 1980 van 850 dollar per troy ounce corrigeert voor inflatiecijfers die de overheid rapporteert (circa 3% per jaar) zou dit record in huidige dollars een goudprijs van circa 2500 dollar per troy ounce opleveren. Wanneer je kijkt naar de huidige goudprijs biedt deze dus nog een groot opwaarts koerspotentieel. Wanneer je uitgaat van de werkelijke inflatiecijfers van een gerenommeerde Amerikaanse website, shadowstats.com, en je past inflatiecorrectie toe dan kom je uit op een veel hogere goudprijs. Gecorrigeerd voor inflatie bevindt de goudprijs zich historisch gezien dus nog op een zeer laag niveau. Zie onderstaande grafiek:

Grondstoffen cycli

Grondstoffen cycli duren meerdere decennia. Teruggaand tot 1800 duurde de kortste 10 jaar. De huidige stierenmarkt voor zilver en goud nam een aanvang in 2001

Vraag en aanbod

De vraag naar goud neemt toe, dit terwijl de wereld-goudproductie vrij constant is. Jaarlijks wordt niet meer dan zo'n 2.600 ton nieuw goud uit de aarde gedolven, dat is ongeveer 1,6% van de totale goudvoorraad. De investeringvraag neemt dankzij de wereldwijde financiële en economische onzekerheid steeds meer toe. De investeringsvraag verdubbelde in het tweede kwartaal van 2010 vergeleken met dezelfde periode in 2009 en telde daarmee voor meer dan de helft van de vraag naar goud. Beleggers kochten in totaal het meeste goud sinds de grote depressie.