Wat is inflatie?

Inflatie is een waardevermindering van het geld die ontstaat door prijsstijgingen. Inflatie is het tegenovergestelde van deflatie. Door prijsstijging kan een daling van de koopkracht optreden. Dit gebeurt alleen als de lonen procentueel minder snel stijgen dan de prijzen. Geld wordt dan minder waard en dus kunnen consumenten voor hetzelfde geld minder goederen en diensten kopen. Inflatie (letterlijk 'opblazen') is een begrip dat in de economie twee betekenissen kent, een algemene en een specifieke.

Meestal wordt met inflatie prijsinflatie bedoeld, wat wil zeggen een stijging van het algemeen prijspeil. Hoewel over de oorzaken van inflatie onder economen verschillend wordt gedacht, wordt vrij algemeen aangenomen dat er een zeker verband bestaat tussen de ontwikkeling van de maatschappelijke geldhoeveelheid en inflatie: inflatie wordt dan vermoed te worden veroorzaakt door de relatieve toename van de hoeveelheid geld. Wanneer de maatschappelijke geldhoeveelheid toeneemt - en er geen hogere productie van het land tegenover staat - dan zal het gemiddeld prijspeil door de toegenomen vraag naar goederen stijgen.

Behalve prijsinflatie kent men ook monetaire inflatie, dit is de oorspronkelijke betekenis van inflatie maar in de loop van de jaren wordt met inflatie eigenlijk steeds prijsinflatie bedoeld. Monetaire inflatie is een technisch begrip en betekent dat de maatschhappelijke geldhoeveelheid toeneemt.

Sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 is de maatschappelijke geldhoeveelheid wereldwijd extreem toegenomen om de economie draaiende te houden. Dergelijke maatregelen hebben in het verleden altijd geleid tot sterk oplopende inflatie.

Wanneer inflatie toeslaat en uiteindelijk resulteert in hyperinflatie, gaat het opééns allemaal razendsnel. Er is amper tijd om je vermogen in veiligheid te brengen. Onderstaande video maakt het pijnlijk duidelijk.