Hyperinflatie op komst?

Hyperinflatie kan ontstaan wanneer de centrale bank van een land grote hoeveelheden geld creëert die niet in verhouding staan tot de daadwerkelijke economische groei van het betreffende land. De overheid van een land kan besluiten tot het creëren ("bijdrukken") van geld om bijvoorbeeld schulden af te lossen, om de salarissen van ambtenaren te kunnen betalen of om schulden die banken zijn aangegaan te financiëren. Andere mogelijke oorzaken van hyperinflatie zijn bijvoorbeeld speculatie en het wegvallen van vertrouwen in een munt.

Hyperinflatie is zeer nadelig voor een economie. Met name loonwerkers, pensioentrekkers, schuldeisers, ondernemers en banken hebben zeer veel last van hyperinflatie. Bestaande tegoeden en schuldvorderingen worden immers waardeloos en de lonen zijn niet in staat de prijzen bij te houden. Investeerders trekken massaal hun geld terug. Consumenten nemen hun geld van de banken op en beleggen in buitenlandse valuta of waardevaste goederen. Dit veroorzaakt de bekende "run op de bank", met als gevolg een golf van faillissementen in het bankwezen. Argentinië trachtte dit in 2002 te voorkomen door de saldi te bevriezen, wat tot woedende reacties en een politieke en sociale crisis leidde. Men verliest het vertrouwen in geld, en de zeer inefficiënte ruilhandel keert terug.

In de geschiedenis kunnen de volgende voorbeelden van hyperinflatie gevonden worden:

- Duitsland (1922 - 1923)
- Hongarije (1945 - 1946) (De grootse inflatie ooit in de wereld)
- Argentinië (1990)
- Zimbabwe (2006 - 2009)

Bron: Wikipedia

In onderstaand videofragment ziet u een nieuwsbericht uit de VS van FOX Business News. Hier bespreekt Gerard Adams van de National Inflation Association de sterke inflatie die op ons af kan komen als gevolg van de extreme hoeveelheden geld die er wereldwijd worden bijgedrukt om de financiële crisis te bestreiden.


In onderstaande filmpjes wordt uitgelegd wat de effecten kunnen zijn van het op grote schaal printen van geld zoals dat nu wereldwijd plaats vindt om de financiële crisis te bestrijden. In het verleden hebben dergelijke maatregelen maar tot één ding geleid en dat is hyperinflatie. Dit betekent extreem sterk stijgende prijzen en een vlucht in zilver en goud ter bescherming.